THE CEO

CÀ PHÊ SỮA ĐÁ VIỆT NAM

S:30.000 ₫ - M:40.000 ₫

CÀ PHÊ SỮA ĐÁ VIỆT NAM

Fine Robusta từ vùng Đắk - Nông, kèm sữa đặc và sữa thanh trùng từ tại Đà Lạt.

 

 

THE CEO

Coffee is made from a traditional filter, mixed with condensed milk to create a cup of Vietnamese standard milk coffee.