LATTE

LATTE

S:70.000 ₫ - M:80.000 ₫

LATTE

100% Arabica từ khu vực cao nguyên Cầu Đất, sữa thanh trùng tại Đà Lạt.