CAPUCCINO

CAPUCCINO

S:55.000 ₫ - M:65.000 ₫

CAPUCCINO

100% Arabica từ khu vực cao nguyên Cầu Đất, sữa thanh trùng và một lớp bọt sữa tại Đà Lạt.